“HOLIDAY LOVERS” GERATO PIQUE メインビジュアル

“HOLIDAY LOVERS” 2022 GELATO PIQUE

 • client:
  gelato pique
 • date:
  2022 NOV
 • role:
  graphic movie photo web design

“HOLIDAY LOVERS” GERATO PIQUE

credit

 • client:
  gelato pique
 • role:
  graphic movie photo web design
 • Creative Director:
  Yoshihiro Kozuma
 • Art Director:
  Ryoko Doi
 • Director:
  Sayaka Hashiguchi
 • Web designer:
  Saki Ashikari
 • Web designer:
  Ayami Suzuki

“HOLIDAY LOVERS” 2022 GELATO PIQUE

“ホリデーラバーズ”2022 ジェラートピケ

view more
Say Hello!